Informatie over DIM

In dit forum kunt u veel informatie lezen over een hormonale disbalans. ( hoofdzakelijk oestrogeen dominantie )
Plaats reactie
marja
Site Admin
Berichten: 13760
Lid geworden op: 10-07-2007 17:22

Informatie over DIM

Bericht door marja » 12-09-2008 11:00

[size=14][b]Bioactieve nutriënten beschermen tegen kanker[/b][/size]

[b]Preventie en behandeling van kanker met Indol-3-carbinol uit crucifere groenten[/b]

Tot de ‘crucifere’ of ‘kruisbloemige’ groenten behoren de verschillende koolsoorten zoals gesloten kolen (rode, witte, groene, Chinese), boerenkool, spruiten, bloemkool, broccoli en koolrabi. Ze bevatten bitter smakende nutriënten: de glucosinolaten. Tijdens het kauwen en fijnhakken van rauwe kolen worden de glucosinolaten omgevormd tot chemopreventieve stoffen (indolen en isothiocyanaten). Ook onze darmflora zorgt in beperkte mate voor deze omzetting. Epidemiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat wie veel kolen eet, een lager risico heeft op het ontwikkelen van kanker, vooral ter hoogte van de dikke darm, longen, prostaat, baarmoederhals en borsten. Eén van de meest bestudeerde indolen is indol-3-carbinol (I3C). In het maagdarmstelsel wordt I3C omgezet in een biologisch actief dimeer, namelijk het 3,3V-diindolylmethaan [b](DIM). [/b]Experimentele studies legden reeds verschillende chemopreventieve werkingsmechanismen van I3C/DIM bloot:
· beïnvloeding van fase I en II enzymen (betere ontgifting van het lichaam)
· rem op de celcyclus (minder celgroei)
· inductie van apoptose (geprogrammeerde celdood)
· DNA-herstel (ongedaan maken van mutaties in het erfelijk materiaal)

[size=9]Ref: Kim YS,Milner JA. Targets for indole-3-carbinol in cancer prevention. J Nutr Biochem 2005;
16(2):65-73.[/size]

[size=14][b]Eigenschappen van DIM[/b][/size]

DIM, ofwel Di-IndolylMethaan, is een tot de voedingsindolen behorende stof die bij consumptie van kruisbloemige groentesoorten, zoals bloemkool, spruitjes, broccoli en kool, in het spijsverteringskanaal wordt gevormd. Qua molecuulstructuur is DIM een di-indol, een dubbelmolecuul dat is opgebouwd uit twee moleculen van de DIM-precursor I3C (indol-3-carbinol).

DIM heeft de bijzondere eigenschap dat het de verhouding tussen de hoeveelheid \goede\ en \slechte\ oestrogeenmetabolieten verbetert. DIM ontleent zijn heilzame effecten aan een regulerende invloed op het oestrogeenmetabolisme.

Belangrijk in dat verband is vooral de gunstige invloed van DIM op de verhouding tussen de activiteit van de 2-hydroxylase- en de 16-alfa-hydroxylase- enzymsystemen. Deze verhouding is belangrijk omdat 2-hydroxylatie-processen resulteren in de vorming van oestrogeenmetabolieten met een gunstige werking, terwijl bij 16-alfa-hydroxylatie oestrogeenmetabolieten met doorgaans ongewenste eigenschappen worden gevormd.

Zo is vastgesteld dat de \goede\ oestrogeenmetaboliet 2-hydroxy-oestron anticarcinogene eigenschappen heeft en een remmende werking op de proliferatie van borstkliercellen uitoefent. Door het \slechte\ 16-alfa-hydroxy-oestron wordt de groei van deze cellen daarentegen bevorderd. Ook is gebleken dat 16-alfa-hydroxy-oestron in het metabolisme van mamma-epitheelcellen overeenkomstige veranderingen veroorzaakt als DMBA, een stof waarvan bekend is dat het een genotoxisch carcinogeen is voor mammaweefsel.

Het klinische belang van een goede oestrogeenbalans werd onderkend door Bradlow et al die in 1995 de zogenoemde 16-alfa-hydroxy-oestron/2-hydroxy-oestron-ratio (een grootheid die kan worden gemeten in de urine) als een biomarker voor het risico op borstkanker introduceerden. Een hogere waarde van de 16-alfa/2-hydroxy-ratio, die onder meer optreedt bij een lagere concentratie 2-hydroxy-oestron, wijst op een groter risico om borstkanker te krijgen. Bij onderzoek is verder een relatie tussen een laag niveau van 2-hydroxy-metabolieten en endometrium- en cervixkanker geconstateerd. Heel belangrijk is daarom dat DIM de vorming van 2-hydroxy-metabolieten bevordert.

In overeenstemming met deze gunstige werking van DIM is bij dierstudies een preventieve werking van deze fytonutriënt tegen chemisch opgewekte borstkanker geconstateerd. Bij een ander dierproefonderzoek bleek dat DIM een inhiberend effect had op de groei van mammatumoren die langs chemische weg waren geïnduceerd. Deze bevinding wijst erop dat DIM bij mammacarcinoom mogelijk ook therapeutisch werkzaam is.

Verder blijkt uit onderzoek dat een hoge consumptie van kruisbloemige groenten, voedingsmiddelen die een bron zijn van DIM, gepaard gaat met een reductie in het optreden van verschillende soorten kanker.

Behalve wegens hun anticarcinogene eigenschappen zijn de 2-hydroxy-oestrogeen-metabolieten verder van belang doordat ze de productie van progesteron bevorderen. Dit is vooral belangrijk voor vrouwen in de perimenopauze, een periode waarin de productie van dit hormoon een laag niveau bereikt. Een geringe beschikbaarheid van progesteron kan onder meer bijdragen aan het optreden van onregelmatige menstruaties, PMS (premenstrueel syndroom)-klachten en endometriose. Doordat het de vorming van 2-hydroxy-oestrogeen-metabolieten - en daardoor ook de progesteronproductie - stimuleert, kan DIM-suppletie helpen om uiteenlopende met een laag progesteronniveau samenhangende klachten te verlichten.

Wat betreft het werkingsmechanisme van DIM zijn naast bevordering van de productie van \goede\ oestrogenen ook nog andere belangrijke biologische effecten geconstateerd. Zo kan DIM leiden tot apoptose (gereguleerde celdood) van beschadigde cellen. Via het apoptoseproces kan DIM niet alleen bijdragen aan het opruimen van potentiële kankercellen, maar ook helpen om de vorming van atherosclerotische plaques tegen te gaan. Belangrijk uit het oogpunt van atherosclerose-preventie is verder dat de \goede\ oestrogeenmetabolieten, waarvan de productie onder invloed van DIM toeneemt, dankzij hun anti-oxidant eigenschappen een protectieve werking tegen oxidatie van lipoproteïnen kunnen hebben.

Een andere waardevolle eigenschap van DIM is dat het de activiteit van het oestrogeenreceptorsysteem en daardoor de celgroeibevorderende werking van oestrogeen kan verminderen. Zo werd in een studie waarbij met menselijke borstkankercellen werd gewerkt aangetoond dat DIM door beïnvloeding van de aryl-koolwaterstof receptor een inhiberend effect op de door oestrogeen geïnduceerde celproliferatie uitoefende.

Een voedingssupplement dat een gezonde oestrogeenstofwisseling bevordert, zoals Natuurlijke DIM-matrix, is niet alleen belangrijk voor vrouwen maar ook voor mannen. Ook bij de man vinden op latere leeftijd veranderingen in het hormoonmetabolisme plaats. Daartoe behoort een toename van de hoeveelheid oestrogeen in de prostaat, een verschijnsel dat een rol speelt bij het optreden van benigne prostaathypertrofie. Ook is een verband geconstateerd tussen de mate van prostaatvergroting en de hoogte van het oestrogeengehalte in het bloed. Onderzoek wijst erop dat DIM kan helpen ongewenste hoge oestrogeenniveaus tegen te gaan. Dat is des te meer van belang omdat hogere oestrogeenniveaus in het bloed bij mannen ook een risicofactor zijn voor het krijgen van een hartinfarct.

Belangrijk van DIM is verder dat het ook anti-androgene eigenschappen heeft en in staat is de proliferatie van androgeen-afhankelijke menselijke prostaatkankercellen te remmen. Bij onderzoek van dit type maligne cellen bleek tevens dat DIM resulteerde in een vermindering van de hoeveelheid PSA (Prostaat-Specifiek Antigeen) die onder invloed van DHT (dihydrotestosteron) door de cellen werd gevormd en uitgescheiden.

Veiligheid

Van het gebruik van di-indolylmethaan zijn geen ongewenste bijwerkingen bekend. Bij dierstudies zijn ook bij toepassing van zeer hoge doses DIM geen nadelige effecten waargenomen.

Indicaties

DIM kan worden toegepast ter bevordering van een gunstige oestrogeenbalans, zowel bij vrouwen in de pre- en postmenopauze als bij mannen. Het kan onder meer worden ingezet bij de behandeling van PMS (premenstrueel syndroom), pijnlijke borsten, endometriose en cervixdysplasie. Ook kan het worden gebruikt als onderdeel van een nutritioneel programma ter preventie van mammacarcinoom, kanker van de baarmoeder (van endometrium of cervix), prostaatkanker en andere kwaadaardige aandoeningen. Natuurlijke DIM-matrix kan verder worden toegepast bij de niet-toxische behandeling van maligne aandoeningen, zoals borst- en prostaatkanker. Voorts kan dit voedingssupplement worden ingezet bij de preventie en behandeling van benigne prostaathypertrofie en in het kader van de nutritionele bestrijding van atherosclerose. DIM kan verder een belangrijk onderdeel vormen van een nutritioneel life-extension-programma.

http://iherb.com/p/4117?rcode=zah179

In the book, All About DIM, the suggested dose of [b]100 to 200 mg per day for women [/b]and [b]200 to 400 mg of DIM per day for men [/b]refers to milligrams of an absorbable formulation. This dose range for hormonal balance corresponds to 25 to 50 mg per day of actual DIM for women and 50 to 100 mg of actual DIM for men.
m.v.g.

marja

Natuurlijke progesteroncrème van dr. Lee

Voor 1 tube klik hier:
[url]http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872006&PC=476178F4[/url]

Voor 3 tubes klik hier:
[url]http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872007&PC=476178F4[/url]

Plaats reactie